KONKURS JUBILEUSZOWY DLA STUDENTÓW

25 lat RP w systemie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

      UWAGA: Pierwszy etap konkursu odbędzie się w dn. 22 listopada, czwartek, o godz. 15.30, CI 300.

Katedra Praw Człowieka zaprasza studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do udziału w Jubileuszowym Konkursie Wiedzy pt. „25 lat Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”. Partnerem Konkursu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

Celem konkursu jest rozpowszechnienie wśród studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wiedzy na temat Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, jej stosowania i znaczenia w polskim porządku prawnym.

Konkurs ma charakter jubileuszowy. Jest organizowany w 25-tą rocznicę przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (19 stycznia 1993 r.) oraz uznania jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (1 maja 1993 r.). 

Konkurs obejmuje wiedzę z zakresu postępowań i reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu regulowaną przepisami: 1) Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wraz z Protokołami Dodatkowymi; 2) Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; a także 3) Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Konkurs składa się z dwóch części:

a) część pierwsza (22 listopada, czwartek godz. 16.00, sala CI 103) - polegająca na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komisję Konkursową, podczas której sprawdzana jest wiedza teoretyczna z zakresu obowiązywania przepisów Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Część pierwsza Konkursu przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 30 pytań jednokrotnego wyboru.

b) część druga - polegająca na ustnej odpowiedzi na trzy pytania Komisji Konkursowej, podczas której sprawdzane będą umiejętności praktycznego stosowania przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na podstawie uprzednio wylosowanych przez uczestnika kazusów.

Laureaci drugiej części konkursu otrzymają ocenę bardzo dobrą z egzaminu z przedmiotu „Prawa człowieka” oraz „Postępowania przed organami ochrony praw człowieka”.

Zwycięzca oraz laureat II i III miejsca uzyskają możliwość wzięcia udziału w wizycie studyjnej w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu połączonej z udziałem w rozprawach.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez studenta karty zgłoszeniowej i przesłanie jej bądź przekazanie na adres: Katedra Praw Człowieka, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, z dopiskiem “Konkurs”. Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 10 listopada 2018 r.

Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się z jego Regulaminem oraz warunkami uczestnictwa.

Honorowy Patronat nad Konkursem sprawuje J.M. Ks. Rektor ds. studentów i współpracy międzynarodowej

 

Ważne terminy:

10 listopada - termin zgłoszeń

22 listopada, godz. 15.30, sala CI 300 - I etap konkursu,  test 30 pytań

10 grudnia,  godz. 13.30 - II etap konkursu, rozwiązanie kazusów

 

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

 

 

 

Autor: Robert Tabaszewski
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2018, godz. 20:05 - Robert Tabaszewski