Historia Katedry Praw Człowieka

Katedra Praw Człowieka powstała decyzją Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji z dnia 25 stycznia 2009 r. Wcześniej zagadnienia dotyczące praw człowieka były realizowane w ramach Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, której pracownikiem był Krzysztof Orzeszyna (1999-2009), a koncentrowały się m.in. wokół problematyki wolności religijnej w państwach Unii Europejskiej. Działalność w ramach Katedry Praw Człowieka rozpoczęto z dniem 1 października 2009 (rok akademicki 2009/2010).

Pierwszym kierownikiem Katedry został dr hab. Krzysztof Orzeszyna (01.10.2009).

Autor: Krzysztof Orzeszyna
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2009, godz. 10:59 - Krzysztof Orzeszyna