logo

 

AKTUALNOŚCI    

 

 

Konsultacje dr Weroniki Augustynowicz w dniu 20.12 odbędą się w godzinach 10.30-11.30. Konwersatorium z budowania programów profilaktycznych z dnia 21.12 zostało przeniesione na 9.01 w godzinach 12.30-14.00; konwersatorium z budowania systemu wsparcia społecznego w reintegracji społecznej osób wykluczonych  z dnia 21.12 zostało przeniesione na 16.01 godz. 12.30-14.00 w CTW-408; wykład Modele resocjalizacji i readaptacji w dniu 21.12 zostaje odwołany - został odrobiony wcześniej.

 

listopad 2017 rok

 

 

18 listopada studenci III roku psychologii w ramach wykładu Modele resocjalizacji i readaptacji z dr Weroniką Augustynowicz odbyli w OZ w Zabłociu warsztat dotyczący pracy psychologa więziennego. Dziękujemy Dyrekcji Zakładu za tą możliwość, a kpt. Jakubowi Jańczukowi za podzielenie się swoim cennym doświadczeniem zawodowym.

 

 

 

 

 

 

październik 2017 rok

 

Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej życzy wszystkim studentom i pracownikom owocnego roku akademickiego. Już niedługo będziemy Państwa na bieżąco informować o działaniach podejmowanych przez naszą katedrę. Serdecznie zapraszamy do zakładki "Publikacje" gdzie znajdują się nasze najnowsze prace.

 

maj 2017 rok

 

Konferencja podsumowująca badania podejmowane w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej  oraz praktyczny wymiar współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim a Zakładami Karnymi

 

Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL od wielu lat współpracuje z Zakładami Karnymi w Białej Podlaskiej, Opolu Lubelskim oraz Aresztem Śledczym w Lublinie. Na terenie placówek odbywają się praktyczne zajęcia dla studentów psychologii naszej uczelni.

 

W ramach podsumowania wieloletniej współpracy, 19 maja w Dworku Staropolskim KUL, odbyło się spotkanie studentów III, IV, V roku uczestniczących w Seminariach w Katedrze Psychoprofilaktyki, pracowników Katedry wraz z przedstawicielami Zakładu Karnego. Obecni byli m.in.: z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim: ppłk. Leszek Wojciechowski – Dyrektor;  por. Krzysztof Głowiński – kierownik działu penitencjarnego;  por. Łukasz Pruchniak  –  z-ca kierownika działu penitencjarnego oraz wychowawcy: por. Agnieszka Garbacz, por. Beata Fronczek. Obecni byli także: mjr Sławomir Miroński- kierownik działu penitencjarnego w Białej Podlaskiej oraz por. Jakub Jańczuk  –  psycholog.

 

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat przyszłych wspólnych projektów. Był to także czas planowania projektów na kolejne lata wzajemnej współpracy, a dla studentów jedno z pierwszych publicznych wystąpień przy prezentacji swoich rezultatów badawczych.

 

Realizacja celów kształcenia przedmiotów realizowanych w ramach Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej, w murach uczelni, bez realnego spotkania z osadzonymi w Zakładach Karnych, nie byłaby możliwa. Ewaluacja efektywności realizowanych zajęć pokazuje, że niezwykle wysoko są oceniane przedmioty kształcenia realizowane w sposób praktyczny. Studenci mogą pokonywać swój lęk, zmierzyć się ze stereotypami i zobaczyć, że za murami Zakładu Karnego są ludzie, którym przy profesjonalnie i odpowiedzialnie wykonywanej pracy można realnie pomóc.

 

Na ręce Dyrekcji Zakładów Karnych składamy serdeczne podziękowania za współpracę.

 

W zakładce: „Konferencje, szkolenia” znajdują się postery przygotowane przez studentów III, IV, V roku psychologii.

  

 

 

 

 

 

 

 

 (zdjęcia dzięki uprzejmości Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej

http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-opolu-lubelskim-kul

 

styczeń 2017 rok

 

Podziękowanie od Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski a szczególnie Katedra Psychoprofilaktyki Patologii Społecznej od wielu lat współpracuje ze Służbą Więzienną i prowadzi działania na rzecz resocjalizacji i readaptacji osób osadzonych. Misją i celem naszej katedry jest kształcenie kadry i przygotowywanie jak najlepszych narzędzi przydatnych do pracy ze skazanymi.

 

Jedną z placówek z którymi stale współpracujemy jest Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu. Dziękujemy za wyróżnienie i liczymy na dalsze lata współpracy.

 

sw

 

 

Zajęcia warsztatowe dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Zabłociu

 

W ramach zajęć z przedmiotu Patologie Społeczne studenci III roku Psychologii wspierania jakości życia przez cały semestr przygotowywali się do diagnozy i oceny funkcjonowania osadzonych. W czasie zajęć wyjazdowych w listopadzie i grudniu odwiedzili Oddział Zewnętrzny w Zabłociu Zakładu Karnego Biała Podlaska.

 

Studenci przeprowadzali badania oraz wywiady z mężczyznami odbywającymi kary pozbawienia wolności. Następnie zadaniem studentów było przygotowanie ekspertyzy, tj. określenie analizy przejawów oraz uwarunkowań zachowań dewiacyjnych, przedstawienie prognozy pozytywnej oraz negatywnej oraz zaproponowanie odpowiednich oddziaływań resocjalizacyjnych. Na podstawie przygotowanych ekspertyz studenci określili główne obszary funkcjonowania, które można wesprzeć w czasie zajęć warsztatowych. W czasie zajęć studenci przygotowywali warsztaty, które następnie w styczniu 2017 roku pod okiem prowadzących mgr Marty Szaro i mgr Katarzyny Surowiec przeprowadzili dla osadzonych. Zajęcia dotyczyły m.in. zakresu radzenia sobie ze stresem i emocjami, komunikacji czy też identyfikowania mocnych i słabych stron.

 

Jak wspominają studenci po wyjeździe: „dobrze, że uczelnia daje możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych, dzięki temu można w pełni zrozumieć na czym polega praca psychologa.”

 
img_20170216_205826

 

 

listopad- grudzień 2016 rok

 

Wyjazdowe zajęcia w ramach przedmiotu Modele resocjalizacji i readaptacji

 

W ramach zajęć prowadzonych przez Pracowników Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej studenci mogą poznać realizować przedmioty nauczania w sposób praktyczny.

 

19 listopada 2016 roku studenci III roku psychologii wraz z dr Weroniką Augustynowicz wyjechali do Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu. Wyjazd odbył się w ramach zajęć Modele resocjalizacji i readaptacji. Głównym celem wyjazdu było poznanie roli i zadań psychologa więziennego. Na miejscu studenci brali udział w warsztacie prowadzonym przez Pana Jakuba Jańczuka - psychologa pracującego w ZK w Białej Podlaskiej. Mieli też możliwość spotkać się i porozmawiać z osadzonymi.  Składamy serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi ZK Biała Podlaska ppłk Leszkowi Wojciechowskiemu za możliwość przyjazdu oraz Panu Jakubowi Jańczukowi za ciekawe i cenne zajęcia.

 

 

 

 

 

 

wrzesień 2016 rok

 

Projekt "Aktywny student - aktywny absolwent"

 

Celem projektu „Aktywny student - aktywny absolwent” jest podniesienie kompetencji studentów oczekiwanych na rynku pracy. Projek realizowany w ramach Priorytetu: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Więcej informacji pod linkiem: Aktywny student- Aktywny obywatel

 

 

KONFERENCJA INKLUZJA SPOŁECZNA

 

Konferencja INKLUZJA SPOŁECZNA – ANALIZA WIELOWYMIAROWA odbyła się 20 maja 2016 roku w Lubelskim Towarzystwie Naukowym. Konferencja podzielona była na trzy sesje: sesje studencką, sesję doktorancką, sesje profesorsko-doktorską. W trakcie pierwszej sesji studenci prezentowali swoje postery, obrazujące wyniki badań realizowanych w ramach zajęć seminaryjnych i proseminaryjnych.
 
W czasie sesji doktoranckiej prelegenci prezentowali swoje pomysły na rozprawy doktorskie związane z analizą interdyscyplinarną inkluzji społecznej. Prezentowali się m.in. przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Pedagogium - Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 
W czasie sesji profesorko-doktorskiej dzielono się doświadczeniami międzynarodowymi, przede wszystkim na terenie Polski i Ukrainy, w związku z obecnością licznej grupy przedstawicieli Ukraińskiej Akademii Nauk z Kijowa.
 
 
 
 
Więcej informacji w zakładce: KONFERENCJE
 
Link do pełnej galerii zdjęć: https://goo.gl/photos/8YSrmYbnYD1ddXVs6

 

Program konferencjikonferencja_20.05.2016

 

 

 

2015 rok

 

Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej realizuje w okresie 01.09.2015 – 31.12.2015 projekt badawczy pt. "Podmiotowe i środowiskowe czynniki rozwoju siecioholizmu u młodzieży" w ramach umowy nr 93/HM/2015 z dn. 03.08.2015 zawartej pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

Autor: Katarzyna Szczepańska-Rossa
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2017, godz. 23:00 - Marta Szaro