Konsultacje pracowników, doktorantów oraz stypendystów
Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej w semestrze letnim 2016/201

 

Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej C-441 (C-442) tel. 81 445 34 41

 

 

 

Pracownik Adres e-mail Dzień tygodnia Godziny

dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL (przyjęcia w GG-117)

 

iwona.niewiadomska@kul.pl

środa 12.00-13.30

 

 

 

dr Weronika Augustynowicz

 

 

weronika.augustynowicz@gmail.com 

 

 

czwartek

 

 

 10.50-12.20

 

 

 

dr Olga Narwois

 

 

 

olga.narwojsz@poczta.onet.pl

 

 

 

środa

 

 

 

14.10-15.40

 

 mgr Paulina Pietras - Prucnal

 

 

paulina.prucnal@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mgr Patrycja Sławska

 

 

 patrycja0slawska@gmail.com

 

 piątek

15.50- 17.20

mgr Marta Szaro

marta.szaro@fsd.lublin.pl

 

--

 

--

 

 mgr Katarzyna Surowiec

 

kat.surowiec@gmail.com

 

 

--

 

 

--

 

mgr Dominika Fujarowicz 

 

dominika.fujarowicz@gmail.com

-- --

mgr Dorota Reczek

dorota.reczek@gmail.com

-- --

dyżur biblioteczny mgr Dominika Fujarowicz

dominika.fujarowicz@gmail.com    

 

 

Autor: Weronika Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2017, godz. 22:03 - Marta Szaro