Konsultacje pracowników, doktorantów oraz stypendystów
Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej w semestrze zimowym 2016/201

 

Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej C-441 tel. 81 445 34 41

 

 

 

Pracownik Adres e-mail Dzień tygodnia Godziny

dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL (przyjęcia w GG-117)

 

iwona.niewiadomska@kul.pl

środa 12.00-13.30

 

 

 

dr Weronika Augustynowicz

 

 

weronika.augustynowicz@gmail.com 

 

 

czwartek

 

 

 10.50-12.20

 

 

 

dr Olga Narwois

 

 

 

olga.narwojsz@poczta.onet.pl

 

 

 

środa

 

 

 

14.10-15.40

 

 

 

mgr Marta Szaro

 

 

 

marta.szaro@fsd.lublin.pl

 

 

 

czwartek

 

 

 

17.20-18.20

 

 

 

mgr Katarzyna Surowiec

 

 

kat.surowiec@gmail.com

 

 

środa

 

 

15.00-15.50

 

 

 

mgr Dominika Fujarowicz

 

 

dominika.fujarowicz@gmail.com

 

 

czwartek

 

 

15.50-17.20

 

 

 

mgr Dorota Reczek

 

 

dorota.reczek@gmail.com

 

 

piątek

 

 

10.50-11.30

 

 

 

dyżur biblioteczny mgr Dominika Fujarowicz

 

dominika.fujarowicz@gmail.com

piątek 16.30-17.00

 

 

Autor: Weronika Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2016, godz. 21:20 - Marta Szaro