prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

 

 

  • Zajęcia (ćwiczenia, wykłady i seminaria) na Wydziale Filozofii, Wydziale Teologii, Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (1992-): wstęp do filozofii, dydaktyka filozofii (wraz z hospitacjami), teoria poznania, wybrane zagadnienia z teorii poznania, teoria poznania – fenomenologia i filozofia analityczna, klasyczne teksty fenomenologiczne, historia filozofii współczesnej, logika formalna, logika z elementami metodologii nauk humanistycznych, elementy teorii nauki, metodyka nauczania wybranych zagadnień filozofii, wybrane zagadnienia z filozofii.
  • Zajęcia (konwersatoria) w Podyplomowym Studium Filozoficzno-Etycznym KUL (1995-1996): filozofia współczesna, nauczanie filozofii.
  • Zajęcia w Nauczycielskim Studium Podyplomowym KUL (1999-2001): eksperymentalne konwersatoria blokowe (przygotowujące do pracy w zreformowanej szkole) integrujące wiedzę z kilku dyscyplin humanistycznych, z udziałem specjalistów tych dyscyplin; wykłady z podstaw filozofii.
  • Opiekun naukowy (tutor) w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL (2001-).
  • Wykłady w Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym im. Jana Pawla II przy Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu (2004).
  • Wykłady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów (teoria poznania) oraz w Dominikańskim Studium Filozofii i Teologii (wstęp do filozofii) [2010- ].
  • Zajęcia pozauniwersyteckie z filozofii w Prywatnym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. ks. K. Gostyńskiego w Lublinie (1991-1994) oraz okazjonalnie w różnych gimnazjach i liceach (głównie) lubelskich.

 

Autor: Jacek Wojtysiak
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2015, godz. 08:22 - Anna Starościc