Pracownicy Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

 

Kurator: dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL 

 

dr Ewa Wronikowska, adiunkt,

 

dr Paweł Nowik, adiunktsekretarz

 

mgr Sławomir Graboń, asystent