Pracownicy Katedry

 

Kierownik: dr hab. Tomasz Barankiewicz SVD - prof. KUL

 

 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz - adiunkt

 

 dr Tomasz Barszcz - adiunkt

 

 

Doktoranci:

Mgr Iwona Cygan

Mgr Marta Hacia

Mgr Dawid Kostecki

Mgr Piotr Krzyżanowski

Mgr Kamila Kwarciana

Mgr Maciej Mazurkiewicz

Mgr Izabela Moroz

Mgr Katarzyna Surmacz

Mgr Justyna Świerczek

Mgr Tomasz Tokarski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2018, godz. 17:53 - Jadwiga Potrzeszcz