Pracownicy Katedry

 

Kierownik: dr hab. Tomasz Barankiewicz SVD - prof. KUL

 

 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz - adiunkt

 

 dr Tomasz Barszcz - adiunkt

 

 

Doktoranci:

Mgr Iwona Cygan

Mgr Marta Hacia

Mgr Dawid Kostecki

Mgr Piotr Krzyżanowski

Mgr Kamila Kwarciana

Mgr Maciej Mazurkiewicz

Mgr Izabela Moroz

Mgr Katarzyna Surmacz

Mgr Tomasz Tokarski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2017, godz. 18:03 - Tomasz Barszcz