Prezydium Samorządu Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Rok akademicki 2016/2017

 

Przewodniczący

Karolina Wyszyńska 

Wiceprzewodniczący

Karolina Piasecka 

Sekretarz

Natalia Kuźmińska

Skarbnik

Szymon Milewski

Autor: Szymon Milewski
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2018, godz. 16:26 - Szymon Milewski