Prezydium Samorządu Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Rok akademicki 2010/2011

 

Przewodniczący

Karolina Wyszyńska 

Wiceprzewodniczący

Karolina Piasecka 

Sekretarz

Natalia Kuźmińska

Skarbnik

Szymon Milewski

Autor: Szymon Milewski
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2017, godz. 23:22 - Szymon Milewski