3-letnie studia I Stopnia w Instytucie Socjologii KUL

(stacjonarne i niestacjonarne) 

  • odzwierciedlają współczesne tendencje w nauce i praktyce socjologicznej 
  • są zgodne z ECTS (European Community Course Credit Transfer System)
  • są prowadzone w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym)

       

 

 

 

 

          Studia składają się z dwóch etapów kształcenia:

1. etap wprowadzający (I rok studiów)
Zajęcia ogólne: elementy ekonomii; historia filozofii; elementy filozofii; logika formalna, semiotyka i ogólna metodologia nauk; podstawy socjologii, historia myśli socjologicznej i myśli sopołecznej; makrostruktury i procesy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych, elementy filozofii; wstęp do socjologii prawa; historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II; metodyka pracy naukowej.

2. etap specjalizacyjny
(II-III roku studiów)
Zajęcia ogólne: mikrostruktury i procesy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych; metody badań społecznych; antropologia kulturowa; psychologia społeczna; etyka polityki; demografia społeczna; statystyka; współczesne społeczeństwo polskie; współczesne teorie socjologiczne; socjologia wiedzy; etyka; socjologia religii; zastosowanie pakietu SPSS w analizie danych empirycznych; przygotowanie i realizacja projektu badawczego, etyczne problemy zawodu socjologa.
oraz zajęcia realizowane w ramach atrakcyjnych specjalności

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:  

Koncepcja kształcenia   Efekty kształcenia  Profil absolwenta   Program studiów

 

Rekrutacja na studia I stopnia

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2016, godz. 10:25 - Tomasz Peciakowski