Lista tematów prelekcji w roku szkolnym 2016/2017

(katedra, l.p., temat, prowadzący)

 

Katedra Filozofii Społecznej
1 Kontrola obrazu. O manipulacyjnych kontekstach wizualności / dr Tomasz Peciakowski
2 Modele współczesnej rodziny / dr Małgorzata Szyszka
3 Design thinking jako metoda rozwiązywania problemów społecznych / mgr Aleksandra Rzewuska
4 Crowdfunding – jak społeczność internetowa może pomóc w realizacji projektu / mgr Aleksandra Rzewuska


Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego
5 Dlaczego dobry obywatel popełnia przestępstwa? Teoria socjologii w praktyce / ks. dr Tomasz Adamczyk
6 Po co nam stowarzyszenia? O pasjonatach, pomysłach i działaniach: z innymi dla innych / dr hab. W. Szymczak
7 Czy migracje zagraniczne są niebezpieczne? O blaskach i cieniach wyjazdów zarobkowych za granicę / dr hab. Jadwiga Plewko


Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej
8 Decydować samemu. W kierunku autonomii obywatelskiej / ks. dr Maciej Hułas
9 Wolontariat na studiach. Czy bezpłatna praca się opłaca? / ks. dr Marek Wódka
10 Chcesz być bogaty czy mieć pieniądze? Relacja pracy do kapitału / ks. dr Marek Wódka


Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych
11 Przestrzenie publiczne współczesnego miasta / dr Janina Zabielska
12 Squattersi, anarchiści i inni – czyli nowi aktorzy na miejskiej scenie / dr Janina Zabielska
13 System polityczny USA / ks. dr Marek Pabich
14 Procesy globalizacji we współczesnym świecie / ks. dr Marek Pabich


Katedra Socjologii Kultury i Religii
15 Komiksy "The 99" - promowanie wielokulturowości czy indoktrynacja? / dr Krzysztof Jurek
16 Sacrum online, czyli o życiu religijnym w internecie / dr Krzysztof Jurek
17 Internet jako źródło wiedzy o społeczeństwie / dr Krzysztof Jurek
18 Warsztaty z kompetencji międzykulturowych / mgr Patrycja Paula Gas

 

Katedra Mikro-struktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych
19 Warsztat umiejętności trenerskich gra szkoleniowa / dr Urszula Soler
20 Cyfrowe społeczeństwo czyli o science fiction w realu / dr Alina Betlej


Katedra Socjologii Prawa i Moralności
21 Uzależnienia behawioralne / dr hab. Grzegorz Adamczyk
22 Sondaż w służbie rynku. O zastosowaniu badań socjologicznych w marketingu / dr hab. Grzegorz Adamczyk
23 Drogi i bezdroża prawa do prywatności / Dr hab. Krzysztof Motyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017, godz. 23:16 - Tomasz Peciakowski