Aktualności

Tłumaczenia tekstów na potrzeby jednostek administracyjnych

Uprzejmie informujemy, że na chwilę obecną tj. od dn. 10.11.2021 r. nie możliwości realizacji usługi tłumaczeń tekstów na potrzeby jednostek administracyjnych w ramach umowy sukcesywnej.

2021-11-18

Tłumaczenia i korekty językowe tekstów obcojęzycznych

Uprzejmie informujemy, że na chwilę obecną nie możliwości realizacji tłumaczeń i korekt językowych tekstów obcojęzycznych w ramach umowy sukcesywnej.

Zachęcamy do realizacji tłumaczeń i korekt w ramach pozostałych ścieżek.

2021-11-15

Zmiana lokalizacji Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że pracownicy Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw zajmujący się zadaniami z zakresu:

 

- Publikacja monografii w wydawnictwach zewnętrznych

- Obsługa finansowa czasopism

- Sekretarz redakcji czasopism KUL (Zeszyty Naukowe KUL, Studia i Analizy Nauk o Polityce, Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne oraz Przegląd Prawno-Ekonomiczny),

 

w tym również Kierownik Działu

od dnia 7.10.2021 r. mają swoją siedzibę w Centrum Transferu Wiedzy, pok. CTW-15.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

 

 

2021-10-08

Realizacja usług tłumaczeń i korekt tekstów obcojęzycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Szanowni Państwo!

 

W związku z faktem, że Oddział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw, od stycznia 2021 r. objął funkcję tzw. Realizatora dla usług tłumaczeń i korekt obcojęzycznych uprzejmie informujemy, że wszelkie informacje dotyczące realizacji ww. usług znajdą Państwo w zakładce TŁUMACZENIA.

 

Zapraszamy do kontaktu!

2021-03-03

Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Szanowni Państwo, 

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, uwzględniając projekt wykazu opracowany przez Komisję Ewaluacji Nauki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 349). Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się nowym wykazem czasopism naukowych i informacjami na ten temat.

 

https://www.gov.pl/attachment/4f4e10be-8dfc-47ae-a48a-e7739a5ad54a .

https://www.gov.pl/attachment/7839ea33-4b51-4bfa-b642-fa347f315fda

https://www.gov.pl/attachment/a0c2990a-4ad9-41c1-a201-6bca3dd0986a

2021-03-02


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona