O Wydawnictwie

 

 

KSIĘGARNIA

 

PLATFORMA
CzasKUL

 

REPOZYTORIUM KUL
 

 

 

 

 
TŁUMACZENIA

 

MONOGRAFIE

 

OBSŁUGA
CZASOPISM

 

Wydawnictwo KUL opracowuje, publikuje i upowszechnia dzieła naukowe: monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne z zakresu teologii, filozofii, humanistyki, nauk społecznych i prawa, a także nauk matematyczno-przyrodniczych, zarówno w wersji tradycyjnej papierowej, jak i elektronicznej.

Monografie naukowe opublikowane w wydawnictwie otrzymują 80 punktów – wydawnictwo znajduje się na I poziomie wykazu Ministerstwa Nauki.

 

Wydawnictwo zajmuje się również:


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona