Zadania

REPOZYTORIUM_i_wydawnictwa

 

Do zadań Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw w szczególności należy:

  • monitorowanie oraz wspieranie osiągania i utrzymywania wysokiej pozycji naukowej wydawnictw KUL;
  • prowadzenie Repozytorium Instytucjonalnego KUL;
  • prowadzenie Platformy Czasopism KUL;
  • obsługa finansowa czasopism;
  • obsługa wniosków z zakresu wydawania monografii w wydawnictwach zewnętrznych;
  • monitorowanie realizacji strategii wydawniczej KUL;
  • upowszechnianie dorobku naukowego pracowników KUL;
  • analiza danych z Repozytorium Instytucjonalnego KUL na rzecz budowania strategii rozwoju Uniwersytetu;
  • współpraca z innymi działami w realizacji strategii rozwoju Uniwersytetu;
  • obsługa wniosków dotyczących realizacji usług tłumaczeń i korekt tekstów obcojęzycznych.

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona