Aktualny wykaz czasopism naukowych

Minister Edukacji i Nauki komunikatem z dnia 17 lipca 2023 r. opublikował najnowszy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Pełna treść komunikatu oraz wykaz dostępne są TUTAJ 

Czasopisma wydawane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i publikujące na Platformie czasopism CzasKUL uzyskały następującą punktację:

Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

- 100

The Biblical Annals

- 200

Ethos

- 100

Linguistics Beyond and Within

- 40

Nowe Tendencje w Zarządzaniu

- 20

Przegląd Prawno-Ekonomiczny

- 70

Quêtes littéraires

- 70

Review of European and Comparative Law

- 140

Studia i Analizy Nauk o Polityce

- 40

Studia Prawnicze KUL

- 100

Studia z Prawa Wyznaniowego

- 200

Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych

- 20

Teologia w Polsce

- 70

Verbum Vitae

- 140

Vox Patrum

- 140

Zeszyty Naukowe KUL

- 70

 

W wykazie znalazły się również czasopisma współwydawane przez KUL i Towarzystwo Naukowe KUL:

Kościół i Prawo

- 70

Roczniki Filozoficzne

- 140

Roczniki Humanistyczne

- 100

Roczniki Kulturoznawcze

- 100

Roczniki Nauk Prawnych

- 70

Roczniki Nauk Społecznych

- 100

Roczniki Pedagogiczne

- 100

Roczniki Psychologiczne

- 70

Roczniki Teologiczne

- 100

Studia Norwidiana

- 100

Studia Polonijne

- 100

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona