Pracownicy Działu

Kierownik Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw
dr Grzegorz Wiącek
pok. CTW-15, tel. (81) 445 43 94

Repozytorium Instytucjonalne KUL - ReKUL
Mirella Nawracała-Urban
pok. CP-21 CJP II, tel. (81) 454 53 36

Publikacja monografii w wydawnictwach zewnętrznych
pok. CTW-15, tel. (81) 445 43 94

Platforma Czasopism KUL - CzasKUL
Anna Szałek
pok. CTW-15, tel. (81) 445 43 94

Obsługa finansowa czasopism
Agnieszka Matwis
dr Marta Ordon
pok. CTW-15, tel. (81) 445 43 94


Sekretarz redakcji czasopism KUL
Verbum Vitae, The Biblical Annals, Studia Prawnicze KUL
dr Monika Popek
pok. CP-22, CJP II tel. (81) 445 37 12


Sekretarz redakcji czasopism KUL
Zeszyty Naukowe KUL, Studia i Analizy Nauk o Polityce, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
dr Dariusz Szkutnik
pok. CTW-15, tel. (81) 445 43 94


Realizacja usług tłumaczeń i korekt tekstów obcojęzycznych
Anna Modrzejewska-Knapik
pok. CP-22 CJP II, tel. (81) 445 37 12


Nieobecność usprawiedliwiona:

dr Anna Czajczyk
Marzena Rzeszót
Katarzyna Spira

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona