Kierownik:
dr Grzegorz Wiącek
pok. 303A, tel. (81) 445 31 91

 

 

Platforma Czasopism KUL - CzasKUL:
Agnieszka Matwis

dr Anna Czajczyk
pok. 303A, tel. (81) 445 31 89

 

 

Repozytorium Instytucjonalne KUL - ReKUL:
Mirella Nawracała-Urban
Natalia Gondek
pok. 303A, tel. (81) 445 31 89

 

 

Publikacja monografii w wydawnictwach zewnętrznych:
Marzena Rzeszót
pok. 303A, tel. (81) 445 31 91

 

 

Obsługa finansowa czasopism:
Agnieszka Matwis

dr Marta Ordon
pok. 303A, tel. (81) 445 31 89

 

 

Sekretarze redakcji czasopism KUL:

dr Monika Popek

dr Dariusz Szkutnik

pok. CP-22, tel (81) 445 37 12

 

 

Nieobecność usprawiedliwiona:

Agnieszka Kulbaka

Katarzyna Spira

 

 

Autor: Agnieszka Matwis
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2020, godz. 13:47 - Anna Czajczyk