Pracownicy Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw

REPOZYTORIUM_i_wydawnictwa

e-mail: repozytorium@kul.pl

 

p.o. Kierownik Działu
  mgr Agnieszka Matwis
  Konwikt, pok. 113, tel. (81) 461 11 13

Repozytorium Instytucjonalne KUL - ReKUL
  mgr Katarzyna Bojko
  Konwikt, pok. 130, tel. (81) 454 53 36

Realizacja usług tłumaczeń i korekt tekstów obcojęzycznych
  mgr Katarzyna Poleszak
  Konwikt, pok. 114, tel. (81) 445 33 72

  mgr inż. Joanna Jaros
  Konwikt, pok. 115, tel. (81) 445 43 94

Publikacja monografii w wydawnictwach zewnętrznych
  mgr Agnieszka Urawska
  Konwikt, pok. 115, tel. (81) 445 43 94

Obsługa czasopism

  mgr Martyna Bieniek - Sekretarz redakcji czasopisma:
  Acta Mediaevalia. Series Nova
  Konwikt, pok. 110 (poniedziałki i środy)

  mgr Anna Fijołek - obsługa finansowa czasopism
  Konwikt, pok. 111, tel. (81) 445 33 74

  dr Marta Ordon - wsparcie merytoryczne i obsługa finansowa redakcji,
  Sekretarz redakcji czasopisma: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Konwikt, pok. 116, tel. (81) 445 33 71

  dr Monika Popek - Sekretarz redakcji czasopism:
  Verbum Vitae, The Biblical Annals, Studia Prawnicze KUL
  Konwikt, pok. 111, tel. (81) 445 37 12

  mgr Anna Szałek - obsługa platformy czasopism CzasKUL
  Konwikt, pok. 116, tel. (81) 445 33 71

  dr Dariusz Szkutnik - Sekretarz redakcji czasopism:
  Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, Przegląd Prawno-Ekonomiczny,
  Studia i Analizy Nauk o Polityce
  Konwikt, pok. 112, tel. (81) 461 11 12

  mgr Agata Tkaczyk - Sekretarz redakcji czasopism:
  Zeszyty Naukowe KUL, Review of European and Comparative Law,
 
The Exile History Review
  Konwikt, pok. 114, tel. (81) 454 53 40

 

Urlop:
mgr Marzena Rzeszót
mgr Katarzyna Spira

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona