Kierownik Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw:
dr Grzegorz Wiącek
pok. GG B, tel. (81) 445 43 94

 

 

Platforma Czasopism KUL - CzasKUL:

dr Anna Czajczyk
pok. 303A, tel. (81) 454 53 36

 

 

Repozytorium Instytucjonalne KUL - ReKUL:
Mirella Nawracała-Urban

pok. 303A, tel. (81) 454 53 36

 

 

Publikacja monografii w wydawnictwach zewnętrznych:
Marzena Rzeszót

pok. GG B, tel. (81) 445 43 94

 

 

Obsługa finansowa czasopism:
Agnieszka Matwis

dr Marta Ordon
pok. GG B, tel. (81) 445 43 94

 

 

Sekretarze redakcji czasopism KUL:

dr Monika Popek

dr Dariusz Szkutnik

pok. CP-22, tel (81) 445 37 12

 

 

Tłumaczenia/korekty tekstów obcojęzycznych:

Agnieszka Matwis

pok. GG B, tel. (81) 445 43 94

 

 

Nieobecność usprawiedliwiona:

Katarzyna Spira

 

 

Autor: Agnieszka Matwis
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021, godz. 12:54 - Anna Czajczyk