Realizacja usług tłumaczeń i korekt tekstów obcojęzycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że koordynacją procesów związanych z realizacją zakupu usług tłumaczeń i korekt językowych zajmuje się Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw. Rozliczenie usług ze środków publicznych możliwe jest jedynie w przypadku, gdy tekst zostanie przekazany do wykonawcy wybranego zgodnie z zasadami prawa zamówień publicznych. Poniżej przedstawiamy obecną ofertę realizacji ww. usług.

 

ŚCIEŻKI REALIZACJI USŁUG TŁUMACZEŃ I KOREKTY JĘZYKOWEJ TEKSTÓW OBCOJĘZYCZNYCH:

1. UMOWY SUKCESYWNE w ramach których wskazani Wykonawcy realizują usługi specjalistycznych tłumaczeń tekstów na język angielski oraz korekty tekstów w języku angielskim dla tekstów o charakterze naukowym.

 

1.1. Usługa tłumaczenia z języka polskiego na język angielski specjalistycznych tekstów naukowych z zakresu historii
Wykonawcą tłumaczeń i korekt jest firma Ideogram Marek Robak-Sobolewski.
Cena brutto za 1 stronę obliczeniową (1800 znaków ze spacjami) usługi wynosi:
tłumaczenie tekstu na język angielski – 51,66 zł.

 

1.2. Usługa tłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz korekty językowej w języku angielskim specjalistycznych tekstów naukowych z zakresu prawa
Wykonawcą tłumaczeń i korekt jest firma Groy Translations.
Ceny brutto za 1 stronę obliczeniową (1800 znaków ze spacjami) usług wynoszą:
tłumaczenie pisemne tekstu na język angielski – 50,43 zł,
korekta tekstu w języku angielskim – 29,52 zł.

 

1.3. Usługa tłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz korekty językowej w języku angielskim specjalistycznych tekstów naukowych z zakresu nauk społecznych
Wykonawcą tłumaczeń i korekt jest firma Groy Translations.
Ceny brutto za 1 stronę obliczeniową (1800 znaków ze spacjami) usług wynoszą:
tłumaczenie pisemne tekstu na język angielski – 50,43 zł,
korekta tekstu w języku angielskim – 29,52 zł.

 

1.4. Usługa tłumaczenia z języka polskiego na język angielski i korekty językowej w języku angielskim specjalistycznych tekstów naukowych z zakresu nauk teologicznych
Wykonawcą tłumaczeń i korekt jest firma Groy Translations.
Ceny brutto za 1 stronę obliczeniową (1800 znaków ze spacjami) usług wynoszą:
tłumaczenie pisemne tekstu na język angielski – 51,66 zł.
korekta tekstu w języku angielskim – 30,75 zł.

 

1.5. Usługa tłumaczenia z języka polskiego na język angielski i korekty językowej w języku angielskim specjalistycznych tekstów naukowych z zakresu nauk biblijnych
Wykonawcą tłumaczeń i korekt jest firma Groy Translations.
Ceny brutto za 1 stronę obliczeniową (1800 znaków ze spacjami) usług wynoszą:
tłumaczenie pisemne tekstu na język angielski – 51,66 zł,
korekta tekstu w języku angielskim – 30,75 zł.

 

W celu zgłoszenia tekstu do tłumaczenia lub korekty należy przygotować:
A) zapotrzebowanie na platformie e.kul.pl,
B) formularz zlecenia tekstu do tłumaczenia/korekty w ramach umowy sukcesywnej (Formularz zgłoszeniowy nr 1),
C) plik z tekstem do tłumaczenia/korekty w formacie Word (.doc, .docx, .rtf).

 

Zgodnie z umową obowiązuje wyłącznie tryb zwykły realizacji dla usługi tłumaczenia i dla usługi korekty:
     1. dla usługi tłumaczenia wynosi min. 5 stron dziennie,
     2. dla usługi korekty wynosi min. 5 stron dziennie.

Niezbędne dokumenty należy przesłać na adres: tlumaczenia@kul.pl.


2. Udzielenie DODATKU SPECJALNEGO wybranej przez Wnioskującego osobie, która jest zatrudniona na KUL na umowę o pracę.
W przypadku wyboru Wykonawcy spośród pracowników KUL, proponowane stawki brutto za 1 stronę obliczeniową (1800 znaków ze spacjami) wynoszą:
- tłumaczenie - 120,00 zł,
- korekta tekstu w języku angielskim - 65,00 zł.
W niniejszej ścieżce stawki są znacząco wyższe niż ceny rynkowe, co wynika m.in. z potrzeby odprowadzenia składek ZUS przez osobę otrzymującą dodatek do wynagrodzenia. W przypadku stawki 120,00 zł brutto za tłumaczenie rzeczywista wypłacona kwota netto wynosi ok. 48,00 PLN za 1 stronę obliczeniową, zaś przy stawce 65,00 zł brutto za korektę tekstu angielskiego rzeczywista wypłacana kwota wynosi ok. 26,00 zł za 1 stronę obliczeniową za korektę tekstu angielskiego.

W celu zgłoszenia tekstu do realizacji z zastosowaniem ścieżki przyznania dodatku specjalnego należy przesłać Formularz zgłoszeniowy nr 2 na adres: tlumaczenia@kul.pl


3. Realizacja usług tłumaczenia lub korekty przez Wykonawcę wybranego w drodze ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Ścieżka wyboru Wykonawcy z zastosowaniem procedury zapytania ofertowego jest możliwa w przypadku, gdy usługa tłumaczenia lub korekty dotyczy tekstów wysokospecjalistycznych, niestandardowych lub w przypadku tekstów dotyczących dyscyplin nauki, dla których nie jest zawarta umowa sukcesywna.

W celu zgłoszenia tekstu do tłumaczenia/korekty należy przygotować:
A) zapotrzebowanie na platformie e.kul.pl,
B) Formularz zgłoszeniowy nr 3,
C) plik z tekstem do tłumaczenia/korekty w formacie Word (.doc, .docx, .rtf).

Niezbędne dokumenty należy przesłać na adres: tlumaczenia@kul.pl.


W szczególnych i uzasadnionych przypadkach możliwe jest wnioskowanie o tzw. ODSTĄPIENIE OD ZASTOSOWANIA PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Podstawą do wnioskowania o zastosowanie procedury odstępstwa od zastosowania zapytania ofertowego są następujące przypadki:

  • usługa tłumaczenia/korekty dotyczy tekstów, które są w językach archaicznych (np. hebrajski, greka, starogreka, starosłowiański itp.) lub mają być na taki język przetłumaczone,
  • w umowie zawartej  z wydawnictwem, które ma wydać tekst ujęte zostało wskazanie Wykonawcy do wykonania usługi tłumaczenia lub korekty.

W celu zgłoszenia tekstu do tłumaczenia/korekty należy przygotować:
A) zapotrzebowanie na platformie e.kul.pl,
B) Formularz zgłoszeniowy nr 4,
C) plik z tekstem do tłumaczenia lub korekty w formacie programu Word (.doc, .docx, .rtf).

Niezbędne dokumenty należy przesłać na adres: tlumaczenia@kul.pl.

Realizacja usługi tłumaczenia lub korekty przez preferowanego Wykonawcę jest możliwa dopiero PO UZYSKANIU ZGODY na wdrożenie procedury odstępstwa od zastosowania zapytania ofertowego.


 

W związku z tym, że każde źródło finansowania (granty zewnętrzne i wewnętrzne) obarczone są indywidualnymi zasadami wydatkowania środków, po uzyskaniu zgłoszenia od Wnioskującego o chęci przeprowadzenia  usługi tłumaczenia/korekty z zastosowaniem omawianej ścieżki, konieczne jest uzyskanie zgody na jej zastosowanie od działu koordynującego realizację danego grantu, np. Działu Projektów Naukowych. Zapytanie w tej sprawie do odpowiedniego działu kieruje pracownik Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw. W przypadku decyzji odmownej usługa będzie realizowana inną ścieżką, co zostanie skonsultowane z Wnioskującym.

 

UWAGA!

W przypadku gdy realizacja usługi tłumaczenia lub korekty językowej tekstu obcojęzycznego nie jest możliwa poprzez zastosowanie w/w ścieżek lub nie są Państwo pewni wyboru trybu procedowania usługi, prosimy o kontakt telefoniczny z z pracownikami Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw: p. Katarzyną Poleszak pod numerem telefonu -  81 445 33 72 lub p. Joanną Jaros pod numerem telefonu - 81 445 43 94. Jednocześnie informujemy, że oszacowanie kosztów tłumaczenia w takim przypadku wynikać będzie z ostatecznie ustalonego trybu realizacji.

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona