Nabór zimowy na ARCHITEKTURĘ KRAJOBRAZU (studia II stopnia)

ZAPRASZAMY NA STUDIA OD SEMESTRU LETNIEGO 

W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 

Od 8 stycznia do 29 lutego 2024 r. trwa rejestracja kandydatów na studia stacjonarne II stopnia na kierunku: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Technicznych KUL.

 

Szczegóły na stronie: kandydat.kul.pl

 


Konferencja - „Bezpieczeństwo energetyczno-ekologiczne surowców rozproszonych”

W dniu 19 stycznia 2024 r. o godz. 9.00 w Filii KUL w Stalowej Woli rozpocznie się I Międzynarodowa Konferencja pt.:

Bezpieczeństwo energetyczno-ekologiczne surowców rozproszonych

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej oraz on-line.

 

Wśród organizatorów i prelegentów są m.in. pracownicy Katedry Analityczno-Inżynieryjnej z Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technicznych KUL.

Serdecznie zapraszamy!

 

 


Boże Narodzenie 2023

Zwiastuje wam radość wielką

Narodził się Chrystus, Pan, Zbawiciel

 

Został posłany przez Ojca, aby zbawić człowieka i świat

Wiadomym było (wtedy i dziś), że sukces misji zbawczej zależeć będzie

od wcześniejszego zabezpieczenia i precyzyjnej synchronizacji

odpowiednich warunków, okoliczności, miejsc, sił i środków. 

 

Niestety, wiele wskazuje, że narodziny Mesjasza to przedsięwzięcie gdzie

nie dochowano ani elementarnych standardów planowania czy zarządzania

ani nawet dobrych praktyk.

 

Zamiast narodzić się w miejscu znaczącym – np. Rzymie czy choćby Atenach

Narodził się w Betlejem – maleńkiej wiosce, gdzieś na krańcu ówczesnego świata

Zamiast przyjść na świat w znamienitej rodzinie – królewskiej lub senatorskiej

Uczynił swoimi rodzicami biednego cieślę Józefa i Maryję – gospodynię domową.

Zamiast prowadzić działalność wśród wpływowej elity intelektualnej, ekonomicznej i politycznej

– maksymalizując tym samym szanse powodzenia misji

Wybrał na swoich uczniów ludzi pospolitych profesji, często bez wykształcenia.

 

Ale, to typowe dla Boga

On interweniuje kiedy faktycznie trzeba, a nie gdy tego chcemy.

I za każdym razem reaguje w sposób absolutnie niekonwencjonalny

A Jego działanie – niezależnie od okoliczności – jest zawsze maksymalnie skuteczne.

 

Moi Drodzy

 

Na nadchodzący czas Bożego Narodzenia i Nowego Roku
z serca życzę zdrowia, spełnienia wszystkich dobrych marzeń,

a przede wszystkim pokoju i spokoju.

Bóg jest i „trzyma rękę na pulsie”.

 

Błogosławionych Świąt

Ks. Jacek Łapiński

Boże Narodzenie 2023  


Hackaton NASA Space Apps Challenge Stalowa Wola 2023

Z przyjemnością informujemy, że Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych KUL współpracuje z Gminą Stalowa Wola i Regionalną Izbą Gospodarczą w Stalowej Woli przy organizacji hackatonu NASA Space Apps Challenge Stalowa Wola 2023, który odbędzie się w dniach 07-08 października 2023 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli. Jest to międzynarodowe wydarzenie organizowane przez NASA, które zachęca pasjonatów technologii, nauki i kosmosu do współpracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami na rzecz eksploatacji kosmosu i rozwoju ziemskiego.

 

W ramach współpracy zaproponowaliśmy uczestnictwo pracownika KUL w tym wydarzeniu jako mentora-eksperta, wspierającego i doradzającego zespołom przy tworzeniu projektów, które wykorzystują dane i technologie NASA w celu rozwiązania konkretnych problemów związanych z naszą planetą i przestrzenią kosmiczną.

Ekspertem z ramienia KUL został mgr inż. Kamil Zieliński z Katedry Informatyki Stosowanej na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Technicznych KUL, Kurator Koła Naukowego Informatyków KUL.


Rozpoczęcie roku akademickiego 2023/2024

2 października 2022 r. o godz. 9.00 w Kościele Akademickim KUL w Lublinie przy Al. Racławickich 14 zostanie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie roku akademickiego 2023/2024.

 

Następnie odbędą się spotkania studentów I lat studiów I stopnia z Władzami Wydziału i Opiekunami Lat, według następującego harmonogramu:

 • Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia) - godz. 11.30, s. WMP-505 (ul. Konstantynów 1H)
 • Informatyka (stacjonarne I stopnia) - godz. 11.00, s. WMP-21 (ul. Konstantynów 1H)
 • Informatyka (stacjonarne I stopnia) - grupa w języku angielskim - godz. 12.00, s. WMP-118 (ul. Konstantynów 1H)
 • Informatyka (stacjonarne II stopnia) - godz. 18.00, s. WMP-118 (ul. Konstantynów 1H)

Od 2 do 6 października dla studentów I roku studiów I stopnia zaplanowany został TYDZIEŃ ADAPTACYJNY.

W tym czasie dla studentów I roku studiów I stopnia nie ma zajęć dydaktycznych. Na I roku studiów II stopnia zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć.


Podział studentów na grupy zamieszczono poniżej:

 

W dniach 2-5 października br. dla I roku Informatyki II stopnia odbędą się na platformie e-KUL zapisy na zajęcia seminaryjne i monograficzne do wyboru w roku 2023/2024.
I tura zapisów odbędzie się 2 października od godz. 14:00 do godz. 23:59.
II tura zapisów odbędzie się 4 października od godz. 9:00 do 5 października do godz. 23:59.
Formularz wyboru grupy zajęć będzie dostępny w terminie zapisów w menu Wirtualny Dziekanat >> Zajęcia >> Zapisy na zajęcia.


Informacje dla osób przyjętych na I rok studiów:

 1. Przy pomocy numeru albumu należy założyć konto studenta na e-kul. Nr albumu widnieje na koncie rekrutacyjnym kandydata, na stronie e-rekrut (proszę nie mylić strony e-rekrut z e-kul, są to bowiem dwa odrębne systemy). Konto będzie bardzo potrzebne np. do kodowania zajęć, które odbywa się na początku każdego semestru, do wniesienia opłat za legitymację, pojawiają się tam również ważne informacje o planowanych wydarzeniach, szkoleniach itp.

 2. Po dopełnieniu płatności za legitymację (e-KUL / Wirtualny Dziekanat / Płatności) oraz po elektronicznym podpisaniu ślubowania (instrukcja będzie dostępna w aktualności na e-kul), można zgłosić się do Sekretariatu (wraz z potwierdzeniem wpłaty i oryginałem świadectwa dojrzałości).

 3. Legitymacja studencka zostanie wydana dopiero po dopełnieniu wszelkich zaległości.
 4. Osoby zainteresowane uzyskaniem upoważnienia do bezpłatnego parkowania na terenie ul. Konstantynów 1, proszone są o zgłoszenie tego w sekretariacie podczas odbioru legitymacji.

 5. Podział na grupy lektoratowe będzie dostępny na stronie internetowej Studium Języków Obcych www.kul.pl/sjo oraz w aktualności na e-kul.
 6. Szczegółowe informacje o zajęciach z Wychowania fizycznego są dostępne na stronie internetowej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (https://www.kul.pl/zapisy-na-zajecia-wychowania-fizycznego-w-semestrze-zimowym-2023-2024,art_104150.html) oraz w aktualności na e-kul: Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2023/2024.

 7. Studenci są zobowiązani do udziału w następujących  szkoleniach (szkolenia on-line są udostępniane na platformie Moodle - po zalogowaniu się na e-KUL):

  • Prawa i obowiązki studenta - szkolenie stacjonarne
   (dla studentów WNPT w dniu 4 października 10.00-12.30 w CTW-408 Al. Racławickie 14)
  • Przysposobienie biblioteczne - szkolenie on-line z testem, dostępne na platformie moodle do 30 listopada (w wersji językowej polskiej i angielskiej)
  • Szkolenie BHP - szkolenie on-line z testem, dostępne na platformie moodle do 30 listopada (w wersji językowej polskiej i angielskiej)
  • Kultura i etos studencki - szkolenie stacjonarne
   (dla studentów WNPT w dniu 5 października godz. 9.00-10.45 w CTW-408 Al. Racławickie 14)
 8. Regulamin studiów KUL dostępny jest na stronie BIP Uczelni (Regulamin studiów KUL).

Hypercomplex Seminar 2023

W dniach 9-15 lipca 2023 r. odbyła się międzynarodowa konferencja:

Hypercomplex Seminar 2023

Wśród organizatorów i prelegentów byli m.in. pracownicy Katedry Analizy Matematycznej i Katedry Modelowania Matematycznego z Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technicznych KUL.

 

Więcej o konferencji na stronie: http://www.hypercomplexseminar.com/

Program konferencji i abstrakty

Post-conference Hypercomplex Monography of XXth edition


Zapraszamy na wykład otwarty pt. "Zakładanie i podstawy prowadzenia działalności gospodarczej"

Koło Naukowe Informatyków KUL

zaprasza wszystkich studentów

na wykład otwarty

 

pt. "Zakładanie i podstawy prowadzenia działalności gospodarczej",

 

który odbędzie się w dniu 14 czerwca 2023 roku o godz. 18:00 w sali 118

(budynek Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technicznych, ul. Konstantynów 1H).

 

Wykład poprowadzi:

 

mgr inż. Kamil Zieliński

 

pracownik Katedry Informatyki Stosowanej,

kurator Koła Naukowego Informatyków, 

właściciel firmy z branży IT.


Rekrutacja na studia w roku akademickim 2023/2024

ZAPRASZAMY NA STUDIA 

W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 

Rekrutacja prowadzona jest na następujące kierunki studiów:

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU (studia I stopnia)

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU (studia II stopnia) - kierunek dostępny w naborze zimowym

 

INFORMATYKA (studia I stopnia)

INFORMATYKA (studia I stopnia w j. angielskim)

 

INFORMATYKA (studia II stopnia)

 

Szczegółowe informacje dla kandydatów dostępne są na stronie: kandydat.kul.pl


Wielkanoc 2023

Alleluja!! Jezus żyje!!

  

Był równocześnie Nadzieją i Sprzeciwem

 

Nadzieją – na nowy, sprawiedliwy, lepszy świat

Na spełnienie proroctw, wyzwolenie,

Na odkupienie, braterstwo …..

 

Sprzeciwem – bo wymagał od siebie i innych,

Nie tolerował zła, pouczał, mówił jak być powinno,

Nie szedł na układy, był nieprzekupny ……

 

Gdy umarł na krzyżu,

Przyjaciele poczuli się zdruzgotani i osamotnieni

Stracili niemal nadzieję na lepsze jutro

Wrogowie triumfowali, rozpierała ich duma

Ocalali stary świat i z nadzieją patrzyli w przyszłość

 

Mylili się jedni i drudzy

Nie przewidzieli, że Zmartwychwstanie

 

On jest Logosem, Kreatorem, Życiem i Pełnią

On jest Władcą i Sędzią

Jego wola to Absolutny Nakaz i Prawo

Nawet śmierć nie jest dla Niej przeszkodą

On ostatecznie ustala bieg spraw i porządek dziejów

Do Niego należy i los świata i czas i wieczność – wszystko!

 

Moi Drodzy!

 

Na nadchodzące święta Wielkiej Nocy
i czas Zmartwychwstania Pańskiego
z serca życzę wiary, miłości

a przede wszystkim radosnej nadziei.

Los świata i każdego z nas jeszcze się
nie dopełnił - Bóg zaskoczy nas
jeszcze niejeden raz!!

 

Ks. Jacek Łapiński

 

Wielkanoc 2023