nr tel.: (81) 445-40-38

Opis badań i ich rezultatów

  • Na gruncie filozofii realistycznej prowadzone są badania dotyczące obecnej i przyszłej sytuacji cywilizacji Zachodu. Dotychczas podejmowane były następujące zagadnienia: „Przyszłość cywilizacji Zachodu”, „Kultura wobec techniki”, „Filozofia i edukacja”, „Człowiek i państwo”, „Polityka a religia”, „Ewolucjonizm czy kreacjonizm”, „Sprawiedliwość – idee a rzeczywistość”, „Terroryzm – dawniej i dziś”. Rezultaty swoich przemyśleń pracownicy Katedry prezentują podczas corocznie organizowanych międzynarodowych sympozjów z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu, a także na łamach periodyku filozoficznego „Człowiek w Kulturze” wydawanego staraniem Katedry (ostatni numer 22 z roku 2011/2012). Co roku publikowane są również materiały posympozjalne zawierające teksty wszystkich wygłoszonych podczas sympozjów wykładów. Dotychczas ukazało się już siedem tomów.
  • Od roku 2006 pracownicy Katedry organizują w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Wykłady im. O. Jacka Woronieckiego. Dotychczas uczestniczyli w nich: prof. Peter Redpath (St. John’s University, New York), prof. Thomas A. Michaud (Wheeling Jesuit University, West Virginia), prof. Brendan Sweetman (Rockhurst University, Kansas City), prof. Curtis Hancock (Rockhurst University, Kansas City).

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2015, godz. 05:30 - Andrzej Zykubek