20-lecie_miedzywojenne_012

1918


luty

Powołanie wśród Polonii w Petersburgu Komitetu Organizacyjnego Uniwersytetu Lubelskiego pod przewodnictwem ks. Idziego Radziszewskiego i Karola Jaroszyńskiego. Wybór Lublina na siedzibę uniwersytetu, angażowanie nauczycieli akademickich spośród grona profesorskiego zlikwidowanej Akademii Duchownej i Wyższych Kursów Polskich w Petersburgu.

 

 

26-27 lipca

Na konferencji Episkopatu Królestwa Polskiego obradującej w Warszawie pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego Achillesa Rattiego (późniejszego papieża Piusa XI) podjęto decyzję o powołaniu katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na patrona nowej uczelni wybrano Najświętsze Serce Jezusa.

 

 

3 sierpnia

Episkopat Królestwa Polskiego na pierwszego rektora Uniwersytetu Lubelskiego mianował  ks. Idziego Radziszewskiego.

 

 

sierpień

Utworzenie Biblioteki Uniwersyteckiej w gmachu byłego klasztoru Ojców Bernardynów przy ul. Dolnej Panny Marii 4 w Lublinie.

 

 

6 września Uzyskanie z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wstępnej koncesji na założenie prywatnego uniwersytetu w Lublinie.
   
październik Utworzenie Wydziału Teologicznego, Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych, Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych i Wydziału Nauk Humanistycznych.
   
23 października Przeniesienie przez arcybiskupa mohylewskiego Edwarda Roppa, uprawnień nadawania stopnia licencjatu i doktoratu na wydziałach kościelnych z podległej mu Akademii Duchownej w Petersburgu na Uniwersytet Lubelski.
   
8 grudnia Pierwsza inauguracja roku akademickiego w gmachu Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, który był tymczasową siedzibą Uniwersytetu. Rok akademicki rozpoczęło 390 studentów i 25 pracowników naukowo-dydaktycznych.
   
1920

25 lipca Papieski akt erekcyjny uprawniający Wydział Teologiczny i Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych, do nadawania stopni licencjatu i doktoratu.
   
1921

21 stycznia Przekazanie Uniwersytetowi przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego gmachu tzw. koszar świętokrzyskich przy Al. Racławickich. Najstarsza część zabudowań wraz z kościołem należała w XVIII w. do zakonu dominikanów obserwantów, w okresie zaborów obiekt rozbudowano i pełnił funkcję koszar wojskowych. Po odzyskaniu niepodległości przeszedł na własność Wojska Polskiego i zorganizowano w nim szpital chorób zakaźnych.
   
1922

8 stycznia Uniwersytet Lubelski przeprowadził się do nowej siedziby przy Al. Racławickich 14.
   
22 lutego Śmierć ks. rektora Idziego Radziszewskiego
   
28 czerwca Powołanie przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Komisji Egzaminacyjnej przy Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie dla absolwentów Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych Uniwersytetu Lubelskiego.
   
1 grudnia Założenie Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego (od 1928 Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego, od 1934 Towarzystwo Przyjaciół KUL).
   
1923

  Rozpoczęcie wieloletniego generalnego remontu budynku Uczelni, zakończone w 1936 r. Fundowanie remontów sal w gmachu Uniwersytetu przez duchowieństwo, ziemiaństwo, Polonię. Wsparcie budżetu Uniwersytetu przez państwo, władze lokalne, instytucje i przedsiębiorstwa.

 

Strona 1 z 2 :: Idź do strony: [1] 2