ks._Idzi_Radziszewski

Inicjatywą, która pojawiła się jeszcze w 2015 r., a zostanie zrealizowana w ramach Jubileuszu, jest budowa pomnika ks. Idziego Radziszewskiego.  Pomnik ma zostać zlokalizowany na skwerze abp. Józefa Życińskiego, zamykającym ulicę Radziszewskiego.

 

Ks. Idzi Benedykt Radziszewski był nie tylko pomysłodawcą i pierwszym rektorem KUL, ale także prekursorem szkolnictwa wyższego w Lublinie. Jego idea zapoczątkowała akademicki charakter Lublina i dała podwaliny pod powstawanie kolejnych uczelni, w których dziś studiuje kilkadziesiąt tysięcy studentów, a miasto Lublin jest prężnym ośrodkiem akademickim.
Idea budowy monumentu założyciela KUL spotkała się z pozytywnym odzewem mieszkańców Lublina - pod listą poparcia podpisało się ok. 1500 osób. Inicjatywę wsparły również lubelskie uczelnie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnika Lubelska. Poparcia inicjatywie udzieliły także lokalne instytucje: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe KUL, Oddział PAN w Lublinie, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Lublinie, NSZZ "Solidarność" KUL. Społeczność akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest wdzięczna i serdecznie dziękuje za te cenne gesty wsparcia.   
Inicjatywę budowy pomnika ks. Radziszewskiego można wesprzeć poprzez wpłatę na konto TP KUL:21 1240 5497 1111 0000 5005 3593 (BANK Pekao S.A.) z dopiskiem Budowa Pomnika I. Radziszewskiego.

 


 

rzeźba z muzeumWażnym punktem obfitującego w wydarzenia i inicjatywy programu jubileuszowych obchodów jest utworzenie Muzeum KUL, powołanego do istnienia z dniem 1 września 2016 r. na bazie Pracowni Zbiorów Muzealnych i Muzeum Uniwersyteckiego Historii KUL. Zostanie ono zlokalizowane w Kampusie Głównym KUL. Aktualnie zespół specjalistów muzealników rozpoczął przygotowania do opracowania programu funkcjonalnego tej instytucji.

 

KUL rozpoczął gromadzenie zbiorów muzealnych jeszcze przed II wojną światową za sprawą ks. Jana Władzińskiego, który przekazał Uniwersytetowi swoją kolekcję. Niestety została ona zagrabiona przez Niemców w czasie wojny. Mimo tego, dzięki ofiarności wielu instytucji i osób prywatnych, w ciągu ostatnich 60 lat udało się zgromadzić ponad 1700 obiektów muzealnych.

 tron papieski - Muzeum Uniwersyteckie

Pamiątką po Jubileuszu 90-lecia jest Muzeum Uniwersyteckie Historii KUL, dokumentujące dzieje Uczelni oraz gromadzące pamiątki związane z osobami z nią związanymi. Do najcenniejszych nalezą eksponaty związane z długoletnim wykładowcą KUL ks. Karolem Wojtyłą - świętym Janem Pawłem II. Obecnie wejdzie ono w skład nowej jednostki muzealnej.

 

W Muzeum KUL znajdą się zarówno dzieła sztuki, jak i eksponaty ilustrujące dzieje KUL.

 


W sto lat dziejów KUL wpisały się setki osób, wydarzeń, jednostek organizacyjnych. O wielu z nich będzie można przeczytać w Encyklopedii 100-lecia KUL. Jej celem jest prezentacja dorobku Uniwersytetu w zakresie działalności dydaktycznej, badań naukowych, a także wkładu środowiska uczelnianego w życie społeczno-polityczne, literackie, artystyczne i religijne, w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. W 2-tomowej, bogato ilustrowanej encyklopedii znajdzie się ogółem ok. 3 000 haseł.