pomnik ks. RadziszewskiegoSpołeczność akademicka KUL uhonorowała swojego założyciela ks. Idziego Radziszewskiego. Dokładnie w setną rocznicę powstania KUL, 8 grudnia 2018 r., nieopodal uniwersytetu został odsłonięty pomnik pierwszego rektora uczelni i twórcy akademickiego Lublina. Został on zlokalizowany na skwerze abp. Józefa Życińskiego, zamykającym ulicę Radziszewskiego.

 

Inicjatywa budowy pomnika zrodziła się jeszcze w 2015ks._Idzi_Radziszewski roku. Idea spotkała się z pozytywnym odzewem mieszkańców oraz władz miasta, lubelskich uczelni oraz instytucji.

 

Projekt pomnika pierwszego rektora KUL przygotował prof. Jerzy Fober -  kierownik Zakładu Rzeźby Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni profesora Stanisława Kulona, wielokrotny stypendysta Ministerstwa Kultury, laureat Nagrody im. Brata Alberta w dziedzinie rzeźby religijnej.

 

Pomnik przedstawia stojącą postać ks. Idziego Radziszewskiego, który w jednej dłoni trzyma książkę, drugą wskazuje na krzyż prałacki zawieszony na piersi.

 

Ks. Idzi Benedykt Radziszewski był nie tylko pomysłodawcą i pierwszym rektorem KUL, ale także prekursorem szkolnictwa wyższego w Lublinie. Jego idea zapoczątkowała akademicki charakter Lublina i dała podwaliny pod powstawanie kolejnych uczelni, w których dziś studiuje kilkadziesiąt tysięcy studentów, a miasto Lublin jest prężnym ośrodkiem akademickim.

 

 


 

encyklopedia 100leciaBlisko 3 tysiące haseł zawiera opracowana z okazji jubileuszu uniwersytetu dwutomowa Encyklopedia 100-lecia KUL”. To prawdziwe kompendium wiedzy o KUL. Zawiera sylwetki ponad 2 tys. osób związanych z uniwersytetem oraz m.in. uczelniane jednostki, obiekty, wydawnictwa, organizacje studenckie, towarzystwa, stowarzyszenia, jednostki kulturalno-artystyczne, symbole uniwersytetu, a także ważniejsze wydarzenia cykliczne. Publikacja dokumentuje dorobek uniwersytetu nie tylko w zakresie działalności dydaktycznej i badań naukowych, ale także wkładu środowiska KUL w życie społeczno-polityczne, literackie, artystyczne i religijne kraju. „Encyklopedia 100-lecia KUL” to pierwsze w Polsce wydawnictwo tak kompleksowo ukazujące całokształt życia akademickiego jednej uczelni.

 

Encyklopedia zawiera 2950 haseł, wśród których najliczniejszą grupę (ponad 2/3) stanowią biogramy opisujące działalność pracowników, absolwentów, darczyńców czy  doktorów honoris causa. Wśród haseł rzeczowych dominują dotyczące dawnych i obecnych jednostek organizacyjnych uczelni (wydziały, instytuty, jednostki międzywydziałowe, ośrodki i centra naukowo-badawcze, agendy administracyjne). Obok niech znalazło się miejsce dla stowarzyszeń i organizacji, w tym również studenckich, kół naukowych, a także czasopismom i serii wydawniczych oraz wydarzeń uniwersyteckich, takich jak konferencje i tygodnie naukowe, wykłady cykliczne czy imprezy artystyczne.