O Kraszewskim w Łucku.

 

Międzynarodowa konferencja naukowa

 

„Piewca ziemi wołyńskiej”

 

             Z inicjatywy Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich- Centrum „UCRAINICUM” KUL w dniach 1-3 czerwca w Łucku na Ukrainie odbyła się konferencja poświęcona 200-leciu urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego, w ramach obchodzonego w Polsce Roku Kraszewskiego. Józef Ignacy Kraszewski ponad 20 lat spędził na Wołyniu, jego najwybitniejsze powieści były inspirowane rzeczywistością wołyńskiej przyrody, wołyńskiej wsi i wołyńskiego ludu.

 

Tegoroczne obchody przyciągnęły uwagę środowisk politycznych, akademickich, organizacji

społecznych i kulturowych. Nie było przypadkiem, że patronat honorowy uroczystości udzielili Przewodniczący Wołyńskiej Administracji Obwodowej Borys Klimczuk, Konsul Generalny RP w Łucku Marek Martinek, Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk i Prezydent Łucka Mykoła Romaniuk.

 

               Obchody rozpoczęły się pod majestatyczne brzmienie Requiem w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła mszą św. zaduszną w intencji pisarza celebrowaną przez ordynariusz diecezji łuckiej bp Marcjana Trofimiaka. Przypominając postać wybitnego krajana hierarcha zwrócił uwagę obecnych na ofiarną pracę i chęć służenia społeczeństwu wybitnego pisarza.

 

 

              Konferencja rozpoczęła się w Narodowym Uniwersytecie Wołyńskim im. Łesi Ukrainki. Słowa pozdrowienia do zgromadzonych w wołyńskiej wszechnicy uczonych z Ukrainy, Polski, Białorusi skierowali Konsul Generalny RP w Łucku Marek Martinek, bp Marcjan Trofimiak, radny Wołyńskiej Rady Obwodowej, działacz społeczny Wiktor Prokopczuk. Szczególnie wzruszającym było przemówienie Dyrektor Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie Anny Czobodzińskiej-Przybysławskiej, kustoszki pamięci pisarza, która po raz pierwszy odkryła dla siebie te tereny, nierozerwalnie związane z życiem i twórczością Kraszewskiego. Ogromne zainteresowanie wywołał przywieziony z Romanowa dar dla społeczności Łucka – kopia obrazu Kraszewskiego „Krajobraz wołyński”.

 

 

             Otwierając obrady główny organizator obchodów prof. Włodzimierz Osadczy, Dyrektor Centrum UCRAINICUM KUL powiedział, że miejsce obchodów jubileuszu pisarza jest bardzo symboliczne. Kraszewskiego można nazwać prawdziwą wizytówką Wołynia. Czerpiąc inspirację z miejscowej kultury ludowej wprowadził on ją do literatury i kultury europejskiej i światowej. Stał się pomostem łączącym różne kultury i narody, i wniósł pozytywny akcent w trudny na obecnym etapie dialog polsko-ukraiński związany z pamięcią historyczną. Prof. Osadczy podkreślił interdyscyplinarny wymiar konferencji i jej nowatorski kierunek, mający zapoczątkować regularne spotkania polsko-ukraińskie odwołujące się do spuścizny pisarza.

 

               Uczestnicy obchodów mogli w następne dnie zwiedzić niektóre miejscowości związane z życiem i twórczością Kraszewskiego (Młynów, Dubno, Torczyn), wziąć udział w festiwalu twórczości ludowej „Malowanak”, który w tym roku odbywał się pod patronatem Józefa Ignacego Kraszewskiego. Należy także wspomnieć, że oprócz Centrum UCRAINICUM KUL do organizacji obchodów przystąpiły Konsulat Generalny RP w Łucku, Instytut Polski Uniwersytetu Wołyńskiego, miejscowe Towarzystwa Kultury Polskiej, Polski Związek Katolicko-Społeczny, Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”.

 

 

 

Autor: Aneta Tkaczyk
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2012, godz. 09:49 - Aneta Tkaczyk