13.03. godz. 14:30

Komisja ds. oceny wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego oraz zatwierdzenie tematu rozprawy doktorskiej

 

10.04. godz. 14:30

Komisja weryfikacyjna ds. uzyskania kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz kompletności złożonych dokumentów

 

26.06. godz. 14:00

Komisja ds. oceny wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego oraz zatwierdzenie tematu rozprawy doktorskiej

oraz

Komisja weryfikacyjna ds. uzyskania kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz kompletności złożonych dokumentów