94

Zawdzięczam KUL-owi bardzo dużo i nazywam go moją Alma Mater. Pamiętam KUL, który liczył trzy tysiące studentów i była to uczelnia bardzo wspólnotowa, w znaczeniu, że wszyscy bardzo dobrze się znali. A dziś życzę Uniwersytetowi, aby rozwijał się nie tylko liczebnie, ale również w głąb. Aby był punktem odniesienia, który kieruje w stronę Prawdy, a nie wątpliwych ideologii – mówi kard. Kazimierz Nycz - doktor katechetyki KUL, arcybiskup metropolita warszawski.