94Tak naprawdę z KUL-em połączyła mnie prof. Zyta Gilowska - wspomina Katarzyna Głowala - absolwentka ekonomii KUL, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Dzięki KUL-owi jestem tam, gdzie jestem i to też jest zasługa Pani Profesor.