94Był taki dzień, kiedy Duch Święty zawisł nad KUL-em - o tym jest przekonany Piotr Zieliński, twórca autorskiej Galerii Sztuki Wirydarz, który studiował polonistykę na KUL i był związany przez lata ze Sceną Plastyczną KUL. Zostaliśmy dotknięci palcem Boga i to się wtedy czuło....