94Dlaczego włosy stawały mu  na głowie? – wspomina ks. prof. Jerzy Szymik, dogmatyk, poeta, absolwent i późniejszy profesor KUL. I wcale nie chodziło o braki w wiedzy studentów, lecz o… odpowiedzialność wykładowcy, którego słowa pozostają w młodych umysłach na długo. Nawet po latach byli już studenci pamiętają, którym profilem należy ustawić się do zdjęcia…