94

W wierszu Agaty Budzyńskiej, przywołanym przez Ryszarda Montusiewicza - byłego pracownika KUL, następnie m.in. korespondenta Radia Watykańskiego i Polskiego Radia w Izraelu, a obecnie dyrektora TVP3 Lublin, powraca czarna dekada drugiej połowy lat osiemdziesiątych naznaczona tęsknotą za wolnością. W poszukiwaniu tej wolności przybywali wtedy na KUL młodzi ludzie z całej Polski...