94

Wyjątkowy Uniwersytet, niezwykli ludzie, niezwykły czas... tak jawi się KUL we wspomnieniach Krzysztofa Stanowskiego, absolwenta historii, działacza społecznego, pierwszego naczelnika Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, od 2007 do 2010 podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a od 2010 do 2012 podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.