94

Początek listopada to czas, gdy wspominamy ludzi, których już z nami nie ma. I takie właśnie osoby, charyzmatyczni wykładowcy, z darem zarażania wiedzą pojawiają się we wspomnieniach dr Sylwii Szewc-Koryszko - absolwentki filologii angielskiej KUL, redaktor naczelnej Kuriera Lubelskiego.