94

Abp Wacław Depo - absolwent teologii dogmatycznej KUL, arcybiskup metropolita częstochowski wspomina trudny czas strajków studenckich i stanu wojennego, kiedy na właśnie na KUL uczył się, że trzeba zaufać Bogu, aby pójść do przodu....