94

KUL stworzył mnie - mówi dr Dariusz Cupiał, absolwent teologii KUL, pomysłodawca inicjatywy tato.net, która wspiera mężczyzn dążących do świadomego ojcostwa - nie jestem inżynierem, ale jestem po to, aby budować mosty...  Swoją historię z Uniwersytetem opisuje trzema ważnymi słowami: przygoda-mistrz-wizja.