94

W bardzo różnych sytuacjach warto podnosić głowę do góry i tego nauczyłam się właśnie na KUL - opowiada Katarzyna Skubisz-Kępka - absolwentka prawa KUL, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego KUL, w czasie studiów była prezesem zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, członkiem-założycielem Centrum Wolontariatu w Lublinie. Uczestniczyła w powstaniu Punktu Porad Prawnych Fundacji Academia Iuris.