94

Zbieżność nazwisk może być zupełnie przypadkowa, a mimo to mieć wpływ na czyjąś przyszłość. Właśnie taką sytuację wspomina prof. Małgorzata Wąsek-Wiaderek - absolwentka prawa KUL, wykładowca w Katedrze Postępowania Karnego KUL, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego oraz Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, sędzia "ad hoc" w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.