94Okazuje się, że pierwsza sesja może być trudnym momentem nie tylko dla studentów, ale również dla wykładowcy. Tak właśnie było w przypadku dr. Wojciecha Wcisła - absolwenta teologii KUL, wykładowcy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, związanego ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu w Lublinie, koordynatora licznych projektów na rzecz integracji uchodźców, przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.