94

Koniec wieńczy dzieło. Więc choć początki były trudne, bo trzeba było przejść od teologii do socjologii to dziś ks. bp dr Mirosław Milewski - doktor socjologii KUL, biskup pomocniczy diecezji płockiej, mówi o sobie, że jest dumnym absolwentem KUL.