94Ks. Adam Boniecki MIC - wieloletni redaktor naczelny dziennika „L’Osservatore Romano” oraz „Tygodnika Powszechnego”, który studiował na KUL filozofię praktyczną czyli inaczej mówiąc gospodarską, wspomina swoje pierwsze spotkanie z ks. bpem Karolem Wojtyłą. Choć samo spotkanie nie wypadło najlepiej, to miało ono decydujący wpływ na dalsze życie ks. Bonieckiego...