94

Jeden z najwybitniejszych pracowników naukowych KUL prof. Edward Zwolski powraca we wspomnieniach Dariusza Libionki - absolwenta historii KUL, profesora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz kierownika działu naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku. Choć prof. Zwolski prowadził zajęcia z historii starożytnej na I roku, to na jego zajęcia wielu studentów, i to nie tylko historii, uczęszczało przez cały okres studiów...