94

Marcin Krzysztofik - absolwent historii KUL, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie - opowiada o jednej z najtrudniejszych przeszkód, które czekały na studenta I roku historii: zajęciach z łaciny, które prowadziła śp. Maria Kosiarska, znakomity, choć bardzo wymagający pedagog.