94

Przeżyć Święta Wielkiej Nocy w Rzymie i na dodatek spotkać tam Świętego. Takie wspomnienia nosi w sobie s. dr Anna Świątek FMA - absolwentka teologii dogmatycznej KUL, dziś przełożona prowincjalna Wrocławskiej Inspektorii Sióstr Salezjanek.