94

Każdy absolwent KUL, który miał okazję jadać na nowej stołówce, z całą pewnością doskonale wie o czym mówi Krzysztof Podgórski - absolwent prawa KUL. Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów. Członek Rady Krajowej Rzeczników Konsumentów przy Prezesie UOKiK. Miejski Rzecznik Konsumentów w Tarnowie.