94

Dobro powraca, choć czasem po wielu latach…  Przekonuje nas o tym o. Celestyn Napiórkowski OFMConv. - absolwent teologii i wieloletni profesor KUL; laureat nagrody René Laurentina „Pro Ancilla Domini” za rozwijanie mariologii w dialogu ekumenicznym.