94

Prof. Remigiusz Pośpiech - absolwent muzykologii KUL, pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego- wspomina jak dowiedział się o studiach z muzykologii na KUL. Opowiada o zainteresowaniach  chorałem gregoriańskim oraz o wyborze seminarium magisterskiego połączonym z wyborem katalogu częstochowskich muzykaliów.