94

"Mądrość najpierw utrapia tego, kto się do niej zbliża" - ks. dr Nikos Skuras - absolwent Instytutu Nauk Biblijnych KUL, prezbiter wędrowny Drogi Neokatechumenalnej - wspomina rozmowę z ks. prof. Henrykiem  Witczykiem, późniejszym promotorem o wymaganiach  postawionych w pracy naukowej oraz o szacunku dla pracy naukowca.