94

„Kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno”, pisał doktor honoris causa KUL ks. Jan Twardowski. O takim właśnie przypadku, gdy pozorna porażka nabiera głębszego sensu, opowiada prof. Max Stebler z Instytutu Filologii Germańskiej KUL.