94

Dr Krystyna Amborski - absolwentka prawa kanonicznego KUL, sędzia Sądu Metropolitalnego Archidiecezji San Francisco - wspomina swój egzamin licencjacki, przychylność władz wydziału oraz pomoc kolegów ze studiów, którzy przyczynili się do jego przeprowadzenia.