94

Alicja Narecka - absolwentka filologii klasycznej KUL, wieloletni wykładowca w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL - wspomina swoje początki studiów w Lublinie, gdzie poznała nie tylko znakomitych wykładowców, ale przede wszystkim znalazła swojego przyszłego męża.