94

Czy to możliwe, aby przez cztery godziny bez przerwy głosić wykład? O tym, że tak przekonuje Dariusz Kopciowski - absolwent historii sztuki KUL, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.