94

Tomasz Tokarski - absolwent bezpieczeństwa narodowego KUL, reprezentuje dziś wszystkich studentów w Polsce jako Przewodniczący Parlamentu Studentów RP, wspomina KUL jako miejsce, gdzie uczył się akademickiej samorządności...