Chór KUL występował w wielu salach koncertowych i świątyniach na całym świecie, ale w pamięci dr Lidii K. Jaskuły - absolwentki prawa i socjologii KUL, pracownika naukowego WPPKiA, dyrektora Działu Komunikacji KUL i rzecznika prasowego KUL - najbardziej zapisał się niezwykły koncert dla Polaków za naszą wschodnią granicą...